Hướng dẫn sử dụng biến nhớ có lưu khi tắt điện với PLC S7-1200

Có nhiều cách để tạo vùng nhớ đệm có nhớ khi tắt điện. Hướng dẫn bên dưới sẽ thực hiện với vùng nhớ tự định nghĩa - Data block.

1. Tạo vùng nhớ Data block
Trong phần mềm TIA Portal, vào "Add new block" => Data block => OK.
Khai báo tên vùng nhớ, kiểu dữ liệu và giá trị khởi tạo ở các cột tương ứng - Name, Data type, Start value.
2. Lựa chọn kiểu dữ liệu có như khi tắt điện
Sau khi khai báo xong biến nhớ như mục 1, để chọn dữ liệu có nhớ khi cúp điện, chọn tích và ô "Retain"
3. Ví dụ minh họa
Cùng một công thức tính toán (Cộng thêm 4) khi có tín hiệu xung ngõ vào, nhưng giá trị MD250 sẽ reset về "0" mỗi khi ngắt điện CPU nhưng giá trị DB84.DBD0 thì không.
Giá trị của DB84.DBD0 sẽ được cộng dồn liên tục ngay cả khi tắt điện và bật lại.Đăng nhận xét Blogger

 
Top