Cảm biến fiber Panasonic FX-505-C2

Cảm biến sợi quang Panasonic FX-505-C2

Thông tin kỹ thuật về cảm biến Panasonic FX-505-C2

-Thương hiệu: Panasonic
- Model: FX-500 Ver 2
- Loại cảm biến: Sợi quang (fiber)

Nhận xét