Điều khiển nhiệt độ RKC SA200

RKC SA200: Đồng hồ điều khiển nhiệt độ
Thông số kỹ thuật điều khiển nhiệt độ RKC SA200:

Nhà sản xuất: RKC 
Model: SA200
Nhận xét