APLISENS PEM-1000: Đồng hồ đo lưu lượng kiểu điện từ


Thông số kỹ thuật về đồng hồ đo lưu lượng APLISENS PEM-1000:

  •  Nominal size: DN10...1000 / ANSI 0,5...24“
  •  Maximum static pressure 1,6MPa
  •  Accuracy: 0,5% or 0,2%
  •  Analog outputs: 4...20mA
  •  Communication interface: Modbus RTU / RS 485
  •  Pulse output (uni- or bidirectional) or frequency output

Đăng nhận xét Blogger

 
Top