Hướng dẫn phát xung tốc độ cao cho PLC S7-1200

1. Đấu nối vật lý cho PLC và driver servo

(Hình minh họa là sơ đồ đấu nối driver servo Panasonic MINAS A5 với PLC Siemens S7-1200)

Pin 1 (OPC1) = Q0.2, ngõ phát xung của PLC

Pin 4 (PULS2) = 0VDC.2. Cấu hình hardware cho PLC Siemens S7 12000, ngõ ra Q0.2 là chân phát xung tốc độ cao3. Viết chương trình phát xung trên TIA Portal

Với đoạn code chương trình này, khi giá trị M3.1 (chân enable) = TRUE (1), sẽ có xung tốc độ cao phát ra tạo ngõ ra Q0.2

4. Chạy thử và dò lỗi

Để check lỗi, online và đọc trạng thái của hàm PWM trên PLC

Giá trị của "STATUS"


-STATUS = 0: Không có lỗ

-STATUS = 80A1: Địa chỉ hardware ID chưa đúng.

-STATUS = 80D0: Lệnh phát xung không hoạt động


Xem thêm:

>> Hướng dẫn thực hành cơ bản cho người mới bắt đầu AC servo

>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu

Đăng nhận xét Blogger

 
Top