Trạm remote I/O Profibus WAGO 750-833Thông tin kỹ thuật về WAGO 750-833:

Communication: PROFIBUS

Visualization: without

CPU: 16 bits

Programming languages per IEC 61131-3: Instruction List (IL)

: Ladder Diagram (LD)

: Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC)

: Structured Text (ST)

: Sequential Function Chart (SFC)

Programming environment: WAGO-I/O-PRO V2.3 (based on CODESYS V2.3)

Coupler/ Mô-đun Wago hệ thống 750:

Bảng thông tin và giá:

Thương hiệu: WAGO
Mã đặt hàng: 750-833
Mạng truyền thông: Profibus
Chủng loại: Trạm remote I/O
Giá và mua hàng:Đăng nhận xét Blogger

 
Top