AFFRI

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AFFRI:

 • microscope
 • testing machine
 • electron microscope
 • hardness tester
 • measuring microscope
 • Rockwell hardness tester
 • Brinell hardness tester
 • Vickers hardness tester
 • Brinell hardness tester / micro Vickers / macro Vickers / benchtop
 • Rockwell hardness tester / Brinell / Vickers / universal
 • Rockwell hardness tester / Brinell / Vickers / Shore


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top