AFFELDT VERPACKUNGSMASCHINEN

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Affeldt:

 • Affeldt Verpackungsmaschinen
 • shrink wrapping machine
 • sorter
 • counting machine
 • automatic shrink wrapping machine
 • automatic counting machine
 • automatic sorter
 • counting machine for the food industry
 • high-speed shrink wrapping machine
 • net clipping machine / for food / automatic
 • automatic sleeve wrapping machine / magazine
 • bread counting machine / for the food industry / automatic


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top