AGRITECH SRL

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AGRITECH SRL:

 • conveyor
 • tank
 • screw conveyor
 • storage tank
 • silo
 • stainless steel silo
 • transport tank
 • process tank
 • bulk silo / food
 • bulk material silo / for limestone / stainless steel / galvanized steel
 • storage tank / for liquids / galvanized steel / cylindrical


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top