AIR SYSTEMS INTERNATIONALMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Air Systems International:

 • compressor
 • piston compressor
 • detector
 • fume extractor
 • light tower
 • welding fume extractor
 • carbon monoxide detector
 • mobile fume extractor
 • piston compressor / breathing air / electrically-powered / on casters
 • gas detector / carbon monoxide / portable
 • rotary vane compressor / breathing air / AC / on casters


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top