AIRCON HANDLING SYSTEMS PRIVATE LIMITEDMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Aircon Handling Systems Private Limited:

 • filter
 • separator
 • conveyor
 • belt conveyor
 • air filter
 • pocket filter
 • centrifugal separator
 • diverter valve
 • belt conveyor / horizontal / for materials handling / lightweight
 • pneumatic conveying diverter valve / round-flange / 2-way
 • solid filter / bag / for chemical applications / for the food industry


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top