AK INDUSTRIESMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AK Industries:

 • distance sensor
 • rotary encoder
 • position sensor
 • encoder
 • incremental encoder
 • potentiometer
 • display
 • displacement sensor
 • incremental rotary encoder / optical / solid-shaft / aluminum
 • incremental rotary encoder / optical / solid-shaft / aluminum
 • incremental rotary encoder / optical / solid-shaft / aluminum


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top