AKIM AG

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AKIM AG:

 • gear reducer
 • coaxial gear reducer
 • planetary gear reducer
 • servo-gearbox
 • parallel-shaft gear reducer
 • cycloidal gear reducer
 • hollow-shaft gear reducer
 • planetary servo-gearbox
 • cycloidal gear reducer / coaxial / > 10 kNm / 1 - 2 kNm
 • cycloidal servo-gearbox / coaxial / 200 - 500 Nm / 100 - 200 Nm
 • cycloidal gear reducer / parallel-shaft / 200 - 500 Nm / 100 - 200 Nm


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top