ALIMENTA INDUSTRIES S.R.L.Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Alimenta Industries S.r.l.:

 • bagging machine
 • evaporator
 • filling machine
 • horizontal bagging machine
 • deaerator
 • flow-pack bagging machine
 • liquid filling machine
 • volumetric filling machine
 • hot juice extractor
 • cold juice extractor
 • form fill seal bagging machine / horizontal / for the food industry / for liquids


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top