ALLEGHENY BRADFORDMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Allegheny Bradford:

  • heat exchanger
  • filter housing
  • sanitary filter housing
  • cartridge filter housing
  • sanitary heat exchanger
  • stainless steel filter housing
  • liquid/liquid heat exchanger
  • shell and tube heat exchanger
  • shell and tube heat exchanger / liquid/liquid / stainless steel / sanitary
  • multi-cartridge filter housing / for air / stainless steel / sanitary


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top