ALPES TECHNOLOGIESMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Alpes technologies:

 • capacitor
 • measuring instrument
 • capacitor bank
 • automatic capacitor bank
 • film capacitor
 • dry capacitor
 • floor-mounted capacitor bank
 • three-phase capacitor bank
 • automatic capacitor bank / medium-voltage / floor-mounted / with harmonic filter
 • automatic capacitor bank / three-phase / low-voltage / cabinet
 • automatic capacitor bank / three-phase / low-voltage / cabinet


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top