ALPEX PROTECTION SASMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu ALPEX Protection SAS:

 • fabric
 • composite fabric
 • polyamide fabric
 • reinforced fabric
 • stitched fabric
 • high-temperature fabric
 • polyester fabric
 • PTFE fabric
 • fire-resistant fabric / high-temperature
 • refractory fabric / polyester / polyamide
 • stitched fabric / polyester / polyamide


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top