ALTATECH SEMICONDUCTOR
Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Altatech Semiconductor:

 • deposition machine
 • CVD deposition machine
 • printing machine
 • paper printing machine
 • multi-color printing machine
 • vacuum deposition machine
 • label printing machine
 • MOCVD deposition machine
 • CVD deposition machine / thin-film
 • MOCVD deposition machine / thin-film
 • PECVD deposition machine / vacuum


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top