AMERICAN HOFMANN CORPORATION
Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu American Hofmann :

 • accelerometer
 • software
 • tester
 • measuring system
 • vibration meter
 • automatic balancing system
 • sensor tester
 • balancing system
 • static balancing system / automatic
 • dynamic balancing system / for grinding wheels / for rotors / for fans
 • balancing software


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top