Hướng dẫn cấu hình phần cứng IPC Beckhoff CX bằng tay


Nếu quá trình cấu hình phần cứng tự động các module của máy tính nhúng (IPC) dòng CX của hãng Beckhoff không thấy hết phần theo thực tế, chúng ta cần thêm các thành phần phần cứng này vào I/O Devices bằng phương pháp thủ công như bên dưới.

1. Trong mục I/O - Configuration, chọn "Append Device ..." để bắt đầu khai báo phần cứng


2. Lựa chọn Device tương ứng với thực tế để thêm vào


3. Ví dụ thực tế về cấu hình 

Ví dụ, chúng ta có 1 IPC Beckhoff với cấu hình như hình ảnh bên trên, bao gồm:
 1. Beckhoff CX1020-N010
 2. Beckhoff CX1020-N000
 3. Beckhoff CX1020-0122
 4. Beckhoff CX1100-0004
 5. Beckhoff  EL1004
 6. Beckhoff  EL2004
 7. Beckhoff  EL3162
 8. Beckhoff  EL4102

Sau khi khai báo cấu hình hết các I/O, sẽ được 1 I/O list như hình bên dưới:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
 • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
 • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
 • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đăng nhận xét Blogger

 
Top