Embedded PCs: PLC and Motion Control in a small format


Hiệu năng mạnh mẽ ẩn chứa trong cấu trúc vật lý nhỏ gọn:
PC technology and I/O level as a unit
Chiếc PC nhúng cho mọi tác vụ:
Scalable performance classes
Cấu trúc module, cho phép thay đổi dễ dàng theo nhu cầu thực tế:
Modular control system for the DIN rail
Kế hoạch hỗ trợ sản phẩm dài hạn:
Planning security due to optimal availability


Sơ lược một số dòng PC nhúng công nghiệp của Beckhoff:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top