Cấu trúc địa chỉ bộ nhớ trong PLC Schneider Modicon


Bảng trên giới thiệu về các địa chỉ và kích thước của các ô nhớ đệm Double Word (%MD), Word (%MW), Byte (%MB), and Bit (%MX).

Tương tự, ánh xạ ngõ vào (input - I) và ngõ ra (output - Q) vật lý cũng có thể được truy cập trực tiếp theo Double Word (%ID), Word (%IW), Byte (%IB), and Bit (%IX) ....Double Word (%QD), Word (%QW), Byte (%QB), and Bit (%QX) 

Đăng nhận xét Blogger

 
Top