ADS LAMINAIREMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu ADS LAMINAIRE :

 • electric cabinet
 • extractor hood
 • fume hood
 • clean room
 • PCR cabinet
 • glove box
 • laminar flow booth
 • safety cabinet
 • air filtration unit / dust / for clean rooms
 • air filtration unit / HEPA / for clean rooms
 • suction filtration unit / air / dust / for clean rooms


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top