DATACOLOR


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Datacolor:

 • dosing dispenser
 • spectrophotometer
 • software
 • gravimetric dosing dispenser
 • test chamber
 • monitoring software
 • vision sensor
 • management software
 • color spectrophotometer / benchtop / for color measurement / double-beam
 • color vision sensor / compact
 • color spectrophotometer / portable / for color measurement / USB


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top