DANFOSS INDUSTRIAL AUTOMATION


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Danfoss Industrial Automation:

 • temperature transmitter
 • temperature sensor
 • valve
 • pressure switch
 • thermostat
 • circuit breaker
 • timer
 • pressure transmitter
 • Pt100 temperature sensor / Pt1000 / threaded / engine
 • relative pressure transmitter / analog / threaded / stainless steel
 • power contactor / DC / AC / IEC


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top