DE PRETTO INDUSTRIE


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu De Pretto:

 • turbine
 • connector
 • hybrid connector
 • hydraulic turbine
 • rapid connector
 • Pelton turbine
 • Kaplan turbine
 • Francis turbine
 • saturated steam turbine / combined-cycle / reaction / impulse
 • Pelton turbine / hydraulic / for power generation
 • hydraulic turbine / Francis / for power generation


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top