CAN PACKAGING - GREENCAN


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu CAN PACKAGING:

  • sealing machine
  • automatic sealing machine
  • production line
  • packaging box
  • plastic packaging box
  • cardboard packaging box
  • can sealing machine
  • food product packaging box
  • custom-made packaging box / for food products / coffee / for biscuits
  • waterproof packaging box / for butter / cake / cheese


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top