BATA INDUSTRIALS


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Bata:

 • safety shoes
 • safety boots
 • clothing
 • anti-static clothing
 • rubber safety boots
 • leather safety boots
 • anti-slip safety shoes
 • waterproof safety shoes
 • ESD safety shoes / S3 / nylon / mesh
 • anti-slip safety shoes / ESD / S3 / nylon
 • anti-slip safety shoes / ESD / S3 / textile


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top