BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Barriquand:

 • heat exchanger
 • plate heat exchanger
 • tubular heat exchanger
 • swimming pool heat exchanger
 • steel heat exchanger
 • immersion heat exchanger
 • copper heat exchanger
 • compact heat exchanger
 • welded plate heat exchanger / liquid/liquid / gas/liquid / gas/gas
 • tubular heat exchanger / liquid/liquid / gas/liquid / gas/gas
 • tubular heat exchanger / tubular / liquid/liquid / gas/liquid


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top