D6 INDUSTRIES, INC.


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu D6:

 • heat exchanger
 • plate heat exchanger
 • heat sink
 • cold plate
 • heat sink with ventilator
 • extruded heat sink
 • custom cold plate
 • custom heat exchanger
 • plate heat exchanger unit / gas/liquid / custom
 • aluminum cold plate / liquid-cooled / custom
 • aluminum cold plate / liquid-cooled


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top