Hướng dẫn Siemens SIMATIC S7-300 vs TP27Màn hình HMI Siemens TP27 đã khá cũ và đã ngừng sản xuất. Hướng dẫn viết chương trình HMI Siemens TP27 kết nối với PLC S7 300 chỉ mang tính chất học tập, nghiên cứu với phần cứng có sẵn, không khuyến khích triển khai cho dự án mới. Đối với máy/ dự án mới, khuyên dùng các HMI đời mới để dễ dàng tiếp cận cũng như thuận tiện cho việc sữa chữa/ nâng cấp trong tương lai.

1. Viết chương trình PLC S7-300 trên phần mềm Step 7 Manager hoặc TIA Portal.
Viết chương trình PLC như bình thường, không cần khai báo HMI TP27 trong phần Hardware config.
2. Trong phần mềm SIMATIC Pro CS,
- Khai báo cấu hình kết nối với PLC S7-300, cổng IF1B.
- Khai báo các Tags để kết nối biến nhớ với PLC S7-300
- Vẽ màn hình đồ họa trong phần Screen


Đăng nhận xét Blogger

 
Top