WAGO I/O System 750-504/000-800

 4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Interference-free

Nhà sản xuất: WAGO
Mã đặt hàng: 750-504/000-800
Chức năng: Module ngõa ra số 4DO

Đăng nhận xét Blogger

 
Top