Viết chương trình giao diện HMI Fama


Màn hình HMI Fama (Human Machine Inteface - Mirle Automation Corp. )

Cung cấp dịch vụ thiết kế và viết chương trình màn hình HMI Fama các model như:

  • Fama GP-30
  • Fama GP-30C
  • Fama GP-30E
  • Fama GP-30M
  • Fama GP-50M
  • Và tất cả các model khác của hãng Fama.Xem thêm: 

Đăng nhận xét Blogger

 
Top