Omron NX1P2 và Siemens S7-1200: Truyền thông Ethernet/IP


Danh mục phần cứng: - PLC Omron NX1P2 - PLC Siemens S7-1200 Phần mềm: Omron Sysmac Studio, Siemens TIAPortal Giao thức truyền thông: Ethernet/IP Thông tin bổ sung: - Thực hành lập trình PLC Omron NX/ NJ từ cơ bản đến nâng cao - Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu

Đăng nhận xét Blogger

 
Top