Kết nối PLC Siemens S7 1200 và biến tần Delta MS 300


Cấu hình phần cứng:
- PLC S7-1200 với module truyền thông CB1241
- Biến tần Delta MS300

Giao thức: Modbus RTU

Thông tin tham khảo:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top