S7 1200 vs MS300 truyền thông Modbus TCP/IP


Cấu hình phần cứng:
- PLC Siemens S7 1200
- Biến tần Delta MS300
- Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485 sang Ethernet  USR-TCP232-410S

Giao thức truyền thông: Modbus TCP/IP

Đăng nhận xét Blogger

 
Top