Siemens S7-200 SMART Programmable Controllers
Cùng với dòng màn hình Smart Line,  S7-200 SMART được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc, với lợi thế là hiệu năng cao và chi phí hợp lý.

Mã đặt hàng:
  • CPU (Bộ xử lý trung tâm)
CPU SR20 Standard CPU module, relay output, 220 V AC supply, 12 DI / 8 DO, integrated PN port 6ES7 288-1SR20-0AA0
CPU ST20 Standard CPU module, transistor output, 24 V DC supply, 12 DI / 8 DO, integrated PN port 6ES7 288-1ST20-0AA0
CPU SR30 Standard CPU module, relay output, 220 V AC supply, 18 DI / 12 DO, integrated PN port 6ES7 288-1SR30-0AA0
CPU ST30 Standard CPU module, transistor output, 24 V DC supply, 18 DI / 12 DO, integrated PN port 6ES7 288-1ST30-0AA0
CPU SR40 Standard CPU module, relay output, 220 V AC supply, 24 DI / 16 DO, integrated PN port 6ES7 288-1SR40-0AA0
CPU ST40 Standard CPU module, transistor output, 24 V DC supply, 24 DI / 16 DO, integrated PN port 6ES7 288-1ST40-0AA0
CPU SR60 Standard CPU module, relay output, 220 V AC supply, 36 DI / 24 DO, integrated PN port 6ES7 288-1SR60-0AA0
CPU ST60 Standard CPU module, transistor output, 24 V DC supply, 36 DI / 24 DO, integrated PN port 6ES7 288-1ST60-0AA0
CPU CR20s Economical CPU module, relay output, 220 V AC supply, 12 DI / 8 DO 6ES7 288-1CR20-0AA1
CPU CR30s Economical CPU module, relay output, 220 V AC supply, 18 DI / 12 DO 6ES7 288-1CR30-0AA1
CPU CR40s Economical CPU module, relay output, 220 V AC supply, 24 DI /16 DO 6ES7 288-1CR40-0AA1
CPU CR60s Economical CPU module, relay output, 220 V AC supply, 36 DI / 24 DO 6ES7 288-1CR60-0AA1

  • Expanion Modules (Module mở rộng)
EM DE08 Digital input module, 8 x 24 V DC input 6ES7 288-2DE08-0AA0
EM DE16 Digital input module, 16 x 24 V DC input 6ES7 288-2DE16-0AA0
EM DR08 Digital output module, 8 x relay output 6ES7 288-2DR08-0AA0
EM DT08 Digital output module, 8 x 24 V DC output 6ES7 288-2DT08-0AA0
EM QT16 Digital output module, 16 x 24 V DC output 6ES7 288-2QT16-0AA0
EM QR16 Digital output module, 16× relay output 6ES7 288-2QR16-0AA0
EM DR16 Digital input/output module, 8 x 24 V DC input / 8 x relay output 6ES7 288-2DR16-0AA0
EM DR32 Digital input/output module, 16×24 V DC input / 16 x relay output 6ES7 288-2DR32-0AA0
EM DT16 Digital input/output module, 8 x 24 V DC input / 8 x 24 V DC output 6ES7 288-2DT16-0AA0
EM DT32 Digital input/output module, 16 x 24 V DC input / 16 x 24 V DC output 6ES7 288-2DT32-0AA0
EM AE04 Analog input module, 4 inputs 6ES7 288-3AE04-0AA0
EM AE08 Analog input module, 8 inputs 6ES7 288-3AE08-0AA0
EM AQ02 Analog output module, 2 outputs 6ES7 288-3AQ02-0AA0
EM AQ04 Analog output module, 4 outputs 6ES7 288-3AQ04-0AA0
EM AM03 Analog input/output module, 2 inputs / 1 output 6ES7 288-3AM03-0AA0
EM AM06 Analog input/output module, 4 inputs / 2 outputs 6ES7 288-3AM06-0AA0
EM AR02 Thermal resistance input module, 2 channels 6ES7 288-3AR02-0AA0
EM AR04 Thermal resistance input module, 4 inputs 6ES7 288-3AR04-0AA0
EM AT04 Thermocouple input module, 4 channels 6ES7 288-3AT04-0AA0
EM DP01 PROFIBUS-DP slave module 6ES7 288-7DP01-0AA0
Signal board SB
SB CM01 Communication signal board, RS485/RS232 6ES7 288-5CM01-0AA0
SB DT04 Digital expansion signal board, 2 x 24 V DC input / 2 x 24 V DC output 6ES7 288-5DT04-0AA0
SB AE01 Analog expansion signal board, 1 × 12-bit analog input 6ES7 288-5AE01-0AA0
SB AQ01 Analog expansion signal board, 1 x 12-bit analog output 6ES7 288-5AQ01-0AA0
SB BA01 Battery signal board, support CR1025 button battery (battery purchased separately) 6ES7 288-5BA01-0AA0

  • Acessories (Phụ kiện)
I/O Extension Cable S7-200 SMART I/O extension cable, 1 m in length 6ES7 288-6EC01-0AA0
PM207 S7-200 SMART power supply, 24 V DC/3 A 6ES7 288-0CD10-0AA0
PM207 S7-200 SMART power supply, 24 V DC/5 A 6ES7 288-0ED10-0AA0
PM207 S7-200 SMART power supply, 24 V DC/10 A 6ES7 288-0KD10-0AA0
USB/PPI Cable S7-200 SMART Economy CPU programming cable, USB interface 6ES7 901-3DB30-0XA0

Thông tin tham khảo:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top