Siemens SMART 700, SMART 1000Cùng với dòng PLC S7-200 SMART, màn hình Smart Line được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc, với lợi thế là hiệu năng cao và chi phí hợp lý.


Một số model của dòng Smart Line:
- 7": Smart 700, Smart 700 IE, Smart 700 IE V3, Smart 700 IE V3 Portrait.
- 10": Smart 1000, Smart 1000 IE, Smart IE V3, Smart 1000 IE V3 Portrait.


Thông tin tham khảo:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top