USR-TCP232-410S: Modbus to Ethernet Converters


Tính năng nổi bật của  USR-TCP232-410S:
● 1 RS232 and 1 RS485 Modbus to Ethernet converters
● 1 RS232 and 1 RS485 Modbus Serial to Ethernet Converters
● Power supply accepts wide voltage input range DC 5-36V
● Support TCP server/client, UDP server/client,https client, Virtual COM
● Support Modbus RTU to Modbus TCP
● Support flow control CTS/RTS, XON/XOFF
● Support 1 RS-232,1 RS-485 serial port to 1 10/100Base-T(X) self-adaptive Ethernet interface
● Configuration via Web Server page, AT commands, and Windows Utility

Ứng dụng minh họa:
Sử dụng chức năng chuyển đổi Modbus RTU sang Modbus TCP/IP
Truyền thông trực tiếp giữa PLC S7-1200 với biến tần mà không cần module RS485


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top