Phần mềm Beckhoff TwinCAT 2

TwinCAT 2 bản hỗ trợ 32 bit

TwinCAT 2 bản hỗ trợ 64 bit

Phần mềm lập trình TwinCAT 2 hỗ trợ các hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 10 bản 32bit và 64bit.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top