WAGO 750-842: Controller ETHERNET; 1st Generation

Đặt hàng:
Thương hiệu: WAGO
Mã đặt hàng: 750-842
Chủng loại: Bộ điều khiển (PLC)

Hệ thống sản phẩm I/O của hãng WAGO:
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-519
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-517
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-516
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-515
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-514
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-513/000-001
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-513
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-512
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-509
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-508/000-800
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-508
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-506/000-800
 • Ngõ ra số (DO) 750-506
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-504/025-800
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-504/025-000
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-504/000-800
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-502/000-800
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-502
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-501/000-800
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-501
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-437
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-436
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-433
 • Ngõ vào số WAGO 750-432
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-431
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-430/025-000
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-428
 • Ngõ vào số WAGO 750-427
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-425
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-424
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-423
 • Module ngõ vào số (DI) WAGO 750-422
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-421
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-418
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-415
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-414
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-412
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-411
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-410
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-409
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-408/025-000
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-408
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-407
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-406
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-405
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-402/025-000
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-401
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-400/025-000
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-400
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-1415
 • Ngõ vào số (DI) WAGO 750-402
 • Ngõ ra số (DO) WAGO 750-1500
 • Module ngõ vào số (DI) WAGO 750-440
 • Module ngõ ra số WAGO 750-1504
 • Module ngõ ra số WAGO 750-530
 • Module ngõ vào số (DI) WAGO 750-430
 • Module ngõ vào số (DI) WAGO 750-1405
 • Ngõ vào tương tự WAGO 750-475
 • Ngõ ra số, 4 kênh WAGO 750-504
 • Ngõ vào số 4 kênh WAGO 750-403
 • Ngõ vào, ra tương tự WAGO 750/ 753
 • Ngõ vào, ra số WAGO 750/ 753
 • WAGO 750-833: Controller PROFIBUS Slave
 • WAGO 750-1406: Ngõ vào số 16DI
 • WAGO 750-1504: Ngõ ra số 16DI
 • WAGO 750-559: Ngõ ra analog
 • WAGO 750-469: Ngõ vào cảm biến nhiệt độ Tc
 • Ngõ vào tương tự (analog) WAGO 750-467
 • WAGO 857-400: Cách ly tín hiệu tương tự (analog)
 • WAGO 750-600: Tấm chặn cuối
 • Ngõ ra tương tự WAGO 750-554, 2AO
 • Hướng dẫn sử dụng trạm remote I/O WAGO
 • Ngõ ra số WAGO 750-530, 8DI
 • Trạm remote I/O và module WAGO
 • Ngõ vào số WAGO 750-430
 • Hướng dẫn kết nối PLC Siemens S7-300 với trạm Profibus WAGO
 • WAGO 750-333: Trạm Profibus IO


Cấu hình địa chỉ IP WAGO 750-842, 750-881:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top