Phần mềm lập trình PLC WAGO


Phần mềm CodeSys tương thích với các PLC/ Controller của WAGO như:

750-842, 750-893, 750-823, 750-882, 750-843, 750-885, 750-891, 750-8101, 750-8210, 750-8100, 750-8212, 750-862, 750-8102, 750-8212, 750-890, 750-832, 750-8215, 750-8214, 750-8208, 750-8211, 750-8216, 750-8217, 750-8001,...

Coupler/ Mô-đun Wago hệ thống 750:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top