PLC Schneider Modicon TM241C40UThương hiệu: Schneider
Mã đặt hàng: TM241C40U
Chủng loại: PLC (Bộ điều khiển lập trình được)Video chạy thử PLC Schneider M241:

Hướng dẫn Upload chương trình PLC Schneider Modicon M241 | TM241C40CU

Danh mục sản phẩm PLC Schneider Modicon dòng M214:
TM241C24R
Logic controller, Modicon M241, 24 IO relay
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor PNP

TM241C24T
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor PNP
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor NPN

TM241C24U
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor NPN
Logic controller, Modicon M241, 40 IO relay

TM241C40R
Logic controller, Modicon M241, 40 IO relay
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor PNP

TM241C40T
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor PNP
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor NPN

TM241C40U
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor NPN
Logic controller, Modicon M241, 24 IO relay Ethernet

TM241CE24R
Logic controller, Modicon M241, 24 IO relay Ethernet
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor PNP Ethernet

TM241CE24T
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor PNP Ethernet
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor NPN Ethernet

TM241CE24U
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor NPN Ethernet
Logic controller, Modicon M241, 40 IO relay Ethernet

TM241CE40R
Logic controller, Modicon M241, 40 IO relay Ethernet
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor PNP Ethernet

TM241CE40T
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor PNP Ethernet
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor NPN Ethernet

TM241CE40U
Logic controller, Modicon M241, 40 IO transistor NPN Ethernet
Logic controller, Modicon M241, 24 IO relay Ethernet CAN master

TM241CEC24R
Logic controller, Modicon M241, 24 IO relay Ethernet CAN master
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor PNP Ethernet CAN master


TM241CEC24T
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor PNP Ethernet CAN master
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor NPN Ethernet CAN master

TM241CEC24U
Logic controller, Modicon M241, 24 IO transistor NPN Ethernet CAN master

Đăng nhận xét Blogger

 
Top