PLC Schneider Modicon M218 TM218LDA40DRPHN


Thông số kỹ thuật của PLC Modicon TM218:

 • USB programming port
 • Run/Stop switch
 • System LEDs
 • 24 V sensor power supply terminal block
 • Analog input and output terminal block
 • Input terminal block
 • Ribbon cable connector
 • Reference number
 • DIN rail clip
 • Output terminal block
 • 100...220 Vac power supply terminal block and label
 • Serial link 2/terminal block
 • Serial link 1/type RJ45


Đặt hàng:
Thương hiệu: Schneider
Mã đặt hàng: TM218LDA40DRPHN
Model: Modicon M218


Video chạy thử PLC Schneider Modicon M218 - TM218LDA40DRPHN

Sửa lỗi PLC Schneider Modicon M218 không kết nối được với PC

Đăng nhận xét Blogger

 
Top