PLC Scneider Modicon M258Tổng quan về dòng PLC M258 của hãng Schneider

  • 42 to 2400 I/O
  • Part of Modicon
  • 30% saving time in assembly, wiring and commissioning

Chi tiết về Schneider TM258LF42DT và đặt hàng
Nhà sản xuất: Schneider (Modicon)
Mã đặt hàng: TM258LF42DT


Video test thử PLC Schneider Modicon TM258LF42DT

Sao lưu và khôi phục chương trình PLC Schneider Modicon M258

Một số mã PLC phổ biến của dòng PLC Modicon M258 của Schneider:
  • TM258LD42DT4L: Logic controller, Modicon M258, compact base 42 + 4 I/O, 24 V DC
  • TM258LF42DR: Logic controller, Modicon M258, compact base 42 I/O, 24 V DC, Relay, CANopen
  • TM258LF42DT: Logic controller, Modicon M258, compact base 42 I/O, 24 V DC, CANopen
  • TM258LF42DT4L: Logic controller, Modicon M258, compact base 42 + 4 I/O, 24 V DC, CANopen

Đăng nhận xét Blogger

 
Top