WAGO 750-460 | 4-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensorsHệ thống I/O WAGO 750/753 - Mã hàng: 750-460
Đầu vào analog 4 kênh; Dành cho cảm biến trở Pt100/RTD

Mô-đun đầu vào analog này kết nối trực tiếp với các cảm biến trở Pt.

Có thể kết nối cảm biến hai dây.

Mô-đun tự động tuyến tính hóa toàn bộ phạm vi nhiệt độ. Lỗi cảm biến (ngắn mạch, đứt mạch hoặc vượt quá phạm vi đo) được chỉ báo bằng đèn LED màu đỏ.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top