Beckhoff CX8050 | Embedded PC with CANopen master


CX8050, một bộ điều khiển có giao diện master CANopen. Ngoài việc hoạt động như một master CANopen, nó cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ giao tiếp CAN-Layer-2. Hoặc có thể kết nối chuỗi các terminal K-bus hoặc E-bus; CX8050 sẽ tự động phát hiện hệ thống nào được kết nối trong giai đoạn khởi động. Hệ thống điều khiển được lập trình thông qua giao diện Ethernet bổ sung.

Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: CX8050

Một số mã hàng Beckhoff được sử dụng phổ biến:


Hướng dẫn PLC, PC, Coupler Beckhoff 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Đăng nhận xét Blogger

 
Top