WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-4574-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended

Module nhập số tín hiệu analog này xử lý tín hiệu chuẩn ±10 V.

Tín hiệu đầu vào được cách điện điện lý và được truyền với độ phân giải 12 bit.

Nguồn cấp hệ thống nội bộ cấp điện cho module.

Các kênh đầu vào của module có một tiềm năng mát chung.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top