Wago 4-channel analog output; ±10 VDC - 750-557


Module xuất số tín hiệu analog này tạo ra tín hiệu chuẩn ±10 V.

Tín hiệu đầu ra được cách điện điện lý và truyền với độ phân giải 12 bit.

Nguồn cấp hệ thống nội bộ cấp điện cho module.

Các kênh đầu ra của module có một tiềm năng mát chung.Đăng nhận xét Blogger

 
Top