Beijer HMI E1000

Giới thiệu tổng quan về dòng màn hình HMI Beijer E1000:
E1012
160 x 32 pixels
FSTN display
160 x 32 pixels
Article number 603111201

E1022
240 x 64 pixels
FSTN display
240 x 64 pixels
Article number 603111202

E1032
240 x 64 pixels
FSTN display
240 x 64 pixels
Article number 603221103

E1041
320 x 240 pixels
TFT display
3.5" TFT-LCD touch screen
Article number 603221120

E1043
320 x 240 pixels
TFT display
3.5" TFT-LCD touch screen
Article number 603221119

E1060
320 x 240 pixels
TFT display
5.7" TFT-LCD screen
Article number 603221130

E1061
320 x 240 pixels
TFT display
5.7" TFT-LCD screen
Article number 603221128

E1062
320 x 240 pixels
TFT display
5.7" TFT-LCD screen
Article number 603221132

E1063
320 x 240 pixels
TFT display
5.7" TFT-LCD screen
Article number 603221133

E1070
640 x 480 pixels
TFT display
6.5" TFT-LCD screen
Article number 603221118

E1071
640 x 480 pixels
TFT display
6.5" TFT-LCD touch screen
Article number 603221116

E1100
800 x 600 pixels
TFT display
10" TFT-LCD screen
Article number 603221003

E1101
800 x 600 pixels
TFT display
10" TFT-LCD touch screen
Article number 603221123

E1151
1024 x 768 pixels
TFT display
15.0" TFT-LCD touch screen
Article number 603221124


Xem thêm:


Đăng nhận xét Blogger

 
Top